Kyllaj

Söndag 6 maj 2012

Årets första exkursion. Det är alltid något alldeles speciellt med den. Det är vår, växtligheten börjar komma igång och man återser vänner man inte träffat på hela vintern. Så var det också denna söndag när vi samlades i Kyllaj hamn, ett 30-tal botaniksugna deltagare. Jörgen Petersson och Gun Ingmansson, som skulle leda dagens exkursion, hälsade välkommen. Efter att ha tagit del av planerna för dagen kastade vi oss omgående över en av dagens begivenheter, vårflenört, som växte bakom en båt som låg upplagd i hamnen. Här fanns också både vit- och rödplister. Vid ett staket växte vallört och längs vägkanten löktrav, luktviol och skogslök, eller kajp om man vill använda det gotländska namnet. Krikon blommade fint längs vägen och vi såg också majsmörblomma, lunddraba, bergbräsma och kärleksörtens suckulenta blad. Vid en sjöbod stod ett fint bestånd av vårflenört som blev fotograferat ur alla vinklar innan vi vände tillbaks mot hamnen och en stunds fika.
Efter kaffepausen idkades samåkning till Kyllajs haidar för att söka efter alvarveronika på Malms alvar. Den lilla rödanlupna rariteten hittades också. Dock gjorde det mulna vädret att den inte var så utslagen som man kunnat önska. Dessutom var vi aningen sent ute eftersom den fäller sina blommor när förmiddagen börjar bli till eftermiddag. Vi fann i alla fall några exemplar som öppnat sig så pass att man kunde se den intensivt blå färgen på blommorna. På väg upp till alvaret hade vi också noterat fältsippa, vårskärvfrö, blad av Sankt Pers nycklar, älväxing och sloknunneört som växte under en enbuske. Många typiska alvarväxter sågs, en del i blom såsom grusbräcka, stenkrassing, nagelört, alvararv och vårarv, medan andra inte börjat sin blomning än t.e.x. gräslök, vit, gul och stor fetknopp. En liten glansnäva tilldrog sig stort intresse, liksom gräset fjällgröe.
Vi avslutade exkursionen med att leta upp en för Gotland ovanlig viol – styvmorsviol. En del av exemplaren såg lite annorlunda ut med sin blå färg och påminde närmast om klittviolen, en underart till styvmorsviolen som man sällsynt kan hitta på Gotlands stränder. Vi fann även en åkerviol som normalt växer på åkrar som ju namnet antyder. På tillbakavägen hittades kalknarv och där vi parkerat bilarna växte mer sloknunneört. Och med detta avslutades dagens exkursion.

Marita Westerlind

vitsippor

Hem > Aktuellt > Exkursionsrapporter > Arkiv


Vid Kyllajs hamn
Vid Kyllajs hamn
Vårflenört
Vårflenört
Alvarveronika
Alvarveronika