Vår och sommar 2016

Måndag
22 februari
Årsmöte
Efter förhandlingarna visas bilder från Monti Sibillini, för många en okänd nationalpark i italienska Apenninerna. Gun Ingmansson och Lizz Jillhed har gjort en botanisk resa dit. Samling: Vita huset, Ekmansgatan 11, Visby kl. 19:00.

Lördag
23 april
Herrviksområdet
Den efterlängtade vårexkursionen blir i det fina området runt Herrvik, bl.a. Hässle backe. Vi letar efter sloknunneört, sandmaskrosor, spjutskråp, alvarplacodlav m.m. Samling kl. 10:00 i Herrviks hamn. Ledare: Bo Göran Johansson och Jörgen Petersson.

Söndag
22 maj
Grötlingboudd
Vi försöker pricka in den rika försommarblomningen i ett fint område. Stora mängder av göknycklar förväntas! Samling kl. 10:00 vid Grötlingbo kyrka. Ledare: Gun Ingmansson och Marita Westerlind.

Söndag
5 juni
Stora Vikers
Natura 2000 med Takstens utmark i Lärbro. Vi vandrar på de unika hällmarkerna med karstsprickor och fin kalkflora. Samling kl. 10:00 vid Fleringe kyrka. Ledare: Dennis Nyström och Jörgen Petersson.

Söndag
19 juni
De vilda blommornas dag
Man kan välja mellan två olika lokaler:
Suderbys hällar, en fin karsthällmark nära Visby. Samling vid ishallen i Rävhagen kl. 10:00. Ledare: Bo Göran Johansson och Dennis Nyström.
Käldänget, ett lite fuktigare änge med gökblomster och blodtopp. Samling kl. 10:00 vid Garda kyrka. Ledare: Jörgen Petersson och Gun Ingmansson.

Söndag
3 juli
Lilla orkidéresan
En önskerepris återuppstår! Mellan åren 1994 och 2011 erbjöd föreningen vartannat år en dagsutflykt med buss. Under den dagen försökte vi se så många arter orkidéer som möjligt och som bonus fick vi fina naturupplevelser och flera andra spännande arter. Vi täckte upp olika delar av ön under olika tider för att få se så mycket som möjligt. Resorna var mycket uppskattade och många har frågat efter dem. Nu när floran är klar har vi tid igen! Vi startar från Visby kl. 9:00 och beräknas vara tillbaka kl. 16:30. Resan kostar 300 kr. Mer information kommer efter anmälan som sker till Gun Ingmansson på tel. 0498-27 13 43, 076-832 31 23 eller e-post: gun.ingmansson@telia.com senast den 1 juni.

Söndag
17 juli
Linnévandring
Vi besöker i år Skvalpvik, nära Holmhällar. Vi ser på växter på sandstrand och sandhed. Samling kl. 10:00 vid Naturum, Vamlingbo. Ledare: Jörgen Petersson och Gun Ingmansson.

vitsippor

Hem > Program >


lupp