Exkursionsrapporter 2014

Kallgatburg 1 juni

Bungenäs 28 juni

Vakten 24 augusti

Exkursionsrapporter 2013

Bosarve lövskog 28 april

Klehammarsård i Vamlingbo 14 juli

Grötlingboudd 31 augusti

Exkursionsrapporter 2012

Kyllaj 6 maj

Närsholmen 19 maj

Varvsholm 17 juni

Kungsladugårdshällarna 1 juli

Hall 5 augusti

Exkursionsrapporter 2011

Visby 10 april

Sundre 7 maj

Torsburgen 29 maj

Sundrealvret och Sandvik 17 juli

Blautmyrskogen 7 augusti

Vivesholm 4 september

Exkursionsrapporter 2010

Russvätar 2 maj

Skvalpviken 20 juli

Gnisvärd och Tofta skjutfält 8 augusti

Exkursionsrapporter 2009

Västergarn 19 april

Grogarnsberget 16 maj

De vilda blommornas dag - Näsudden 14 juni

Horsan, Fleringe 28 juni

Hundlausar 19 juli

Grötlingbo 2 augusti

Artiklar 2009

Stig Högström - en tillbakablick

Exkursionsrapporter 2008

Lindeberget 3 maj

Liste ängar 25 maj

De vilda blommornas dag 15 juni

Mallgårds källmyr 17 augusti

Ireviken 31 augusti

Asunden 6 juli

Exkursionsrapporter 2007

Vamlingbo, Storms backe 20 maj

De Vilda Blommornas Dag 17 juni

Fleringe, Hau och Hässleänget 8 juli

Bälsalvret 13 augusti

vitsippor

Hem > Aktuellt > Exkursionsrapporter


Närstudie
Närstudie
Exkursionsdeltagare
Exkursionsdeltagare