Ireviken

Söndag 31 augusti 2008

Ett 20-tal personer hade samlats på Irevikens norra parkering med hopp om att få se bl a näbbtrampört. Mörka moln tornade hotfullt upp sig och några regnstänk föll. Men vi klarade oss från regn hela tiden även om vinden var lite småkylig emellanåt. Dagens exkursionsledare, Bengt och Lena Jonsell hälsade välkomna och började med att visa på ett par rosor. Först en äppelros som vi gnuggade bladen på och kände den friska äppeldoften sedan en stenros. Grusslok, solvända, tulkört och bergjohannesört var några andra växter som sågs intill parkeringen.
Vi började vår vandring norrut med uddögontröst, backglim, hartsros, klippoxel och knutarv. Några smakade på ett päronträds frukter som växte nedanför klinten. Sedan vek vi av ner mot stranden där det växte bl a hundtunga, fältsippa, vejde, strandkål, sodaört, baltisk marviol och många bladrosetter av blåeld som utlovar att stranddynen kommer att lysa blå även nästa sommar.
Nu riktades blickarna mot sandgruset och letandet efter den sällsynta näbbtrampörten började. Efter en stund ropade Lena: Här är en! Vi lade oss på knä och studerade de blanka, bruna, utskjutande frukterna som kännetecknar näbbtrampört. Näbbtrampörten för en tynande tillvaro då den växer på sandstränder där även människan trivs. Mycket tramp av badgäster gör att den har svårt att hävda sig och den är klassad som starkt hotad i nationella rödlistan. Här i Ireviken som är en av få kvarvarande lokaler har den i alla fall klarat sommarens badliv och vi såg ett flertal exemplar på vår väg söderut igen.
Andra strandväxter som studerades var sandrör, strandråg, sandstarr, saltarv, strandvial och vresros. Vid en sandrevel vid åutflödet växte vattenmynta, besksöta och mer näbbtrampört. I fuktiga sänkor i stranddynerna stod rosendunört, strandklo och fackelblomster.
Nu började många bli kaffesugna och vi intog våra matsäckar i vindskydd av en skogsdunge. Mätta och belåtna började vi vandringen norrut till bilarna igen. I en vattenfylld lagun i stranddynerna sågs gotlandssvalting, svalting, bäckmärke, bäckveronika, krypven och näbbstarr. De fågelintresserade i samlingen blev aningen upphetsade då en kungsfiskare hördes. Någon lyckades till och med få en glimt av den innan den försvann uppåt ån.
Nu styrde vi kosan mot sandheden innanför stranden för att leta upp gotlandssolvända som ju har sina växtplatser på alvarmark men som här finns i strandmiljö. Innan vi började letandet tittade vi på strandkvickrot som växte rikligt i sanddynen. Snart hittades gotlandssolvändans krypande stammar och fallna gula kronblad. Några exemplar blommade fortfarande fast det var tämligen sent på dagen. Här på sandheden sågs också sandsvingel, sandtimotej, flockfibbla, backtimjan och bruna, överblommade stänglar av purpurknipprot.
Väl tillbaka vid bilarna avslutades exkursionen och ledarna tackades med en applåd. Som en försmak av nästa programpunkt som är en svampexkursion fortsatte några till Alvena lindaräng för att titta på djävulssopp.

Marita Westerlind

vitsippor

Hem > Aktuellt > Exkursionsrapporter > Arkiv


Exkursionsdeltagare vid Ireviken

Exkursionsdeltagare vid Ireviken
Näbbtrampört

Näbbtrampört
Gotlandssolvända

Gotlandssolvända