Hundlausar

Söndag 19 juli 2009

En gång om året brukar en exkursion genomföras i samarbete med Naturum i Vamlingbo. Så och i år och denna gång stod en Linnévandring på Hundlausar på programmet. Samling skedde vid Naturums parkering där ett 25-tal personer mött upp. Mörka moln låg och lurade i utkanten av himlavalvet men det var varmt och skönt. Exkursionsledare Jörgen Petersson hälsade välkommen och sedan förflyttade vi oss i bilkaravan till kvarnarna på Hundlausar.
Redan på parkeringen kunde vi titta på cikoria, vildpalsternacka, vildmorot, krissla och gulmåra. Längs den korta stigen som leder fram till alvarmarkerna blommade rödklint, axveronika, vit fetknopp, rölleka, äkta johannesört, knutnarv, vildlin, uddögontröst och tulkört. Brunört och praktbrunört kunde jämföras och en del ögonbryn höjdes då ett exemplar av brunörten hade flikiga blad. Det finns ju ytterligare en art, den sällsynta flikbrunörten. Den har emellertid gräddvita blommor. Detta exemplar hade lila blommor och var med all säkerhet en vanlig brunört trots de flikiga bladen.
En klättring över den något sönderfallande stättan tog oss ut på de öppna markerna. Här mötte en typisk alvar-flora med backtimjan, solvända, getväppling som visade upp ett stort färgspecktrum, jordtistel, liten blåklocka, mattfibbla och jordklöver. Det sällsynta gräset vittåtel gjorde att intresset riktades mot andra gräs runt omkring. Här fanns bla a flentimotej, vårbrodd, darrgräs, ängshavre och bergven. Vid en av kvarnarna växte skär kattost och en andra blåklockeart kunde inräknas nämligen stor blåklocka.
När vi kommit fram till ett lite buskigare parti fladdrade en blåvinge förbi som visade sig vara den sällsynta svartfläckiga blåvingen. Den satte sig på en enbuske och visade snällt upp sig i all sin prakt en lång stund.
På väg mot våtare marker följde vi en traktorväg där hjulspåren delvis var vattenfyllda. Här sågs lökgamander, revfingerört, dvärgarun, dyveronika, åkermynta, slankstarr, sumpnoppa, luddkrissla, gulkämpar och knytling.
Nu hade vi kommit fram till en s.k. sankgräsmyr där flera orkidéarter kunde studeras. Här fanns honungsblomster, ängsnycklar, flugblomster, grönvit nattviol och praktsporre. Vid ett vattenhål växte storigelknopp i ett praktfullt bestånd och här fanns också spikblad. Om man kröp riktigt nära kunde man se spikbladets små oansenliga blommor.
Här vände vi och på tillbakavägen räknades ytterligare två arter in, bockrot och småborre. Exkursionen avslutades med fika och för den som ville fortsätta botaniserandet på egen hand fanns bestämningshjälp att få då representanter för föreningen fanns på Naturum hela dagen.

Marita Westerlind

vitsippor

Hem > Aktuellt > Exkursionsrapporter > Arkiv


Exkursionsdeltagare på Hundlausar
Exkursionsdeltagare
på Hundlausar
Storigelknopp
Storigelknopp
Spikblad
Spikblad