Grogarnsberget

Lördag 16 maj 2009

Vinden var isande kall men solen sken på de 25 förväntansfulla exkursionsdeltagarna som samlats denna majlördag. Exkursionsledare för dagen var Bo Göran Johansson. Han började med att visa på några växter där vi parkerat bilarna i hamnen i Katthammarsvik. Där växte bl a sandmaskrosor, luddlosta, knölgröe, skatnäva och mjuknäva.
Efter detta förflyttade vi oss upp på berget till det nybildade naturreservatet. Vi behövde inte gå många meter förrän det rara gräset alvarkösa kunde beskådas. Det hade inte kommit så långt ännu men de långa borsten kunde ändå ses. Här sågs också grusnejlika, backförgätmigej och grusbräcka. Vi fortsatte stigen fram och kunde gnugga bladen på en äppelros och känna den friska äppeldoften. Typiska kalkhällsväxter som stenkrassing och vit fetknopp sågs. Några exemplar av den vita fetknoppen saknade den röda färgen på bladen och lyste ljusgröna mot kalkhällen. En annan ljusgrön art var knytling som tryckte sig tätt mot marken på stigen.
I lite fuktigare svackor fanns älväxing och strandmaskrosor. Trots den långt framskridna våren blommade fortfarande alvararven. En annan arv som sågs var östkustarv som växer ganska sällsynt på strandnära mark och ofta har bara fyra kronblad. Vandringan fortsatte med stor fetknopp, backsmultron, majveronika, mandelblom och Sankt Pers nycklar.
Framme vid kanten på berget stannade vi en stund och beundrade den storslagna utsikten med Östergarnsholm i blickfånget. Här på en klipphylla i branten växer den mycket sällsynta ormbunken mjältbräken. En av deltagarna hävde sig med dödsförakt över kanten och kom så småningom upp igen med en fin bild som vi mindre äventyrliga fick nöja oss med att se på.
Efter att ha tittat på en skelört, som växte i en skreva och vårklynne lyftes blickarna mot himlen där en havsörn kretsade ovanför våra huvuden. Här vände vi sedan tillbaka mot parkeringen och packade upp medhavda matsäckar i en vindskyddad glänta.

Marita Westerlind

vitsippor

Hem > Aktuellt > Exkursionsrapporter > Arkiv


Exkursionsdeltagare på Grogarnsberget
Exkursionsdeltagare
på Grogarnsberget
Alvararv
Alvararv
Östkustarv
Östkustarv