Lindeberget 3 maj 2008

Ett 20-tal förväntansfulla exkursionsdeltagare hade mött upp vid Linde kyrka denna lördagsförmiddag i början av maj. Ett strålande vårväder lovade en skön dag. Efter en stunds ”avpratning” och många glada återseenden vandrade vi mot trappan som leder upp på berget. Tanken var att vi skulle leta alvarveronika. Dessvärre hade exkursionsledaren informerat om att veronikan denna vår lyste med sin frånvaro. Däremot utlovades den på en annan lokal som skulle besökas senare. Men många andra tidigblommande arter fanns att beskåda.
Alvararv och vårarv kunde jämföras. Den lilla oansenliga och svårupptäckta stenkrassingen som är så fantastisk att studera på riktigt nära håll sågs också. Vidare tittade vi bl a på grusbräcka, småfingerört, sandmaskrosor, rosettjungfrulin, fågelstarr och buskviol. Sötkörsbär och ask stod i blom och vi kunde se kulturspridda buskar som spärroxbär och parkolvon. Vi beundrade utsikten mot Linde kyrka och letade sedan upp en av Lindebergets lite sällsyntare arter, hylsnejlika. Den blommar inte förrän i juni men bladen och en del knoppiga exemplar kunde ses.
Efter att ha klättrat nedför trappan styrde bilkaravanen norrut mot Ase i grannsocknen Lojsta. Här vidtog ett febrilt sökande efter den lilla alvarveronikan och åtminstone tre, fyra exemplar kunde hittas där de stod och blommade i blåaste blått.
Nu var merparten av exkursionsdeltagarna fikasugna och matsäckarna packades upp i Lojsta prästänge. Efter matintaget gick vi en sväng i änget bland vitsippor och gullvivor. Växter som sågs under den korta vandringen var bl a: Sankt Pers nycklar, tvåblad, vårärt, majsmörblomma, gulsippa, blåsippa, lundstarr, vårbrodd, vårfryle och knippfryle.
För att ge exkursionen ett värdigt slut begav vi oss till Garda för att leta upp nipsippor. En del av deltagarna tackade för sig medan resten körde den synnerligen gropiga och steniga vägen i skogen norr om Autsarve. Väl framme kunde en del nipsippor letas fram under resterna av skogsröjning. Inne i skogen fanns ytterligare spridda exemplar. En del blommade fint medan andra var i blomningens slutskede.
Här avslutades exkursionen och exkursionsledaren för dagen, Jörgen Petersson, tackades med en applåd. Sedan skumpade vi vägen tillbaka – var och en hem till sitt.

Marita Westerlind

vitsippor

Hem > Aktuellt > Exkursionsrapporter > Arkiv


Alvarveronika
Alvarveronika
Vårärt
Vårärt
Fika i Lojsta prästänge
Fika i Lojsta prästänge