Gotlands Botaniska Förening

är en ideell sammanslutning som har som ändamål att verka för ökad kunskap om Gotlands växter och för bevarandet av en rik flora på ön. Föreningen vill också bland allmänheten sprida intresse för botanik och naturskydd.
Dessa mål söker föreningen förverkliga bl.a. genom att:


Medlem blir du genom att sätta in medlemsavgiften på föreningens Plusgiro 68 36 66-2. Eller skicka ett mail till info@gotlandsflora.se. Att bli medlem kostar 150 kronor/år. Studerande betalar 75 kronor och familjemedlemmar 25 kronor. I avgiften ingår tidsskriften Rindi som utkommer med två huvudnummer och två programnummer per år.

vitsippor

Murgröna
Gotlands Flora

Gotlands Flora
- en guide
Köp den här!

www.gotlandsflora.se © Gotlands Botaniska Förening Web-ansvarig: Marita Westerlind Senast ändrad: 2016-01-23 gästbok och besöksräknare